PORTFOLIO / URBEX

więcej zdjęć opuszczonych miejsc znajdziesz na Facebooku na stronie o nazwie acided i na Instagramie